نحوه ارسال محصولات چاپی

ارسال کالا در زبانکده ادبی به سه صورت ارسال با پیک ( محدوده شهری مشهد) طی 4 الی 24 ساعت کاری ، ارسال از طریق پست پیشتاز برای شهرها و استان های دیگر طی 4 الی 7 روز کاری و غیر تعطیل  و تی پاکس به صورت پسکرایه طی 2 الی 4 کاری و غیر تعطیل روز انجام می شود.

ارسال با پیک برای مشهد طی 4 الی 24 ساعت کاری و غیر تعطیل

درصورتی که سفارش قبل از ساعت 19 در وب سایت ثبت شده باشد، در همان روز از طریق اسنپ باکس در ظرف 4 ساعت به دست مشتری خواهد رسید.هزینه ارسال به صورت پسکرایه می باشدو درب منزل از مشتری دریافت خواهد شد.

در ارسال با پیک در صورت عدم حضور شما در محل، ارسال مجدد کالا برای بار دوم با هماهنگی با شخص سفارش دهنده انجام خواهد شد که ارسال آن هزینه در بردارد و به صورت پس کرایه می باشد.و در صورت عدم دریافت در مرتبه دوم کالا به کتابکده اَوَس برگشت داده می شود و کتاب فقط حضورا تحویل داده خواهد شد.

 

ارسال با پست پیشتاز برای سایر استان ها طی 4 الی 7 روز کاری وغیر تعطیل

در ارسال با پست نیز در صورتی که شما در محل حضور نداشته باشید، ارسال مجدد معمولا در روز بعد برای بار دوم انجام خواهد شد.

و در صورت عدم دریافت در مرتبه دوم کالا به باجه معطلی در پست منطقه شما برگشت داده می شود.

* برای دریافت کالا از باجه معطلی در پست باید مدارک شناسایی خود را به همراه داشته باشید.

ارسال با تی پاکس برای سایر استان ها طی 2 الی 4 روز کاری وغیر تعطیل

در صورتی که سفارش قبل از ساعت 15 در سایت ثبت شده باشد، محصول همان روز به تی پاکس جهت ارسال تحویل داده میشود.هزینه ارسال به صورت پسکرایه می باشد و درب منزل از مشتری دریافت می گردد.